Tumblelog by Soup.io
 • mhariclaire
 • guckes
 • lasarina
 • llightyear
 • 1NdyGo
 • mostwanted14312
 • Eirienen
 • valtari
 • absolutelyfuckingnot
 • gdziemitupomokrym
 • guyver
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2020

4298 eec3 500
Reposted frommaliwa maliwa viairmelin irmelin
9501 2eae 500
Reposted fromhrafn hrafn viairmelin irmelin

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viaaleander aleander
Sponsored post
Ko­biety, które myślą, to naj­częściej te, o których się nie myśli.
— znalezione
Reposted fromzyciepopolsku zyciepopolsku viaaleander aleander
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaleander aleander
6742 022c 500
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viaaleander aleander
2457 f83d 500
Reposted fromhrafn hrafn viaaleander aleander
Były przyjaciel brzmi znacznie gorzej niż były chłopak czy była dziewczyna. O partnerach wiadomo, że niekoniecznie muszą zostać na zawsze. Wobec przyjaciół ma się jednak jakieś minimalne oczekiwania, że powinni zostać. Partnerom z reguły przynajmniej na początku nie mówi się o sobie od złej strony, więc ich szybka strata nie boli tak mocno. Przyjaciel z kolei już od początku zna nasze sekrety i słabe strony. Poza tym przyjaciele potrafią ofiarować lekarstwo na złamane serce. Kto ofiaruje lekarstwo, gdy oni odejdą?
— Julia Chudecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaleander aleander

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
Reposted fromyourtitle yourtitle viaimpulsivee impulsivee
Poczuła, że jest zupełnie sama, że tak naprawdę zawsze była zupełnie sama, że brzegi jej życia nieustannie zaginają się i składają i że nic nie może na to poradzić.
— Lisa Jewell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimpulsivee impulsivee
Reposted fromshakeme shakeme
2934 ab89
Reposted fromaconcagua aconcagua vianoticeme noticeme
8945 0195
Reposted fromkarahippie karahippie vianoticeme noticeme
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
6028 ed7c
Reposted fromdmnkam dmnkam viamoai moai
1815 5a9d 500
Reposted fromdygoty dygoty vianoisetales noisetales
3647 62ab
Reposted fromkarahippie karahippie viajustonebullet justonebullet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl